رفع توقیف

 

 

مشتریانی که به دلیل عدم پرداخت اقساط با اقدامات حقوقی شرکت لیزینگ مواجه و خودروی آنان توقیف شده اند باید با حضور در شرکت لیزینگ نسبت به تعیین تکلیف بدهی خود اقدام کنند و در صورت توافق شرکت لیزینگ اقدامات لازم جهت رفع توقیف خودرو مذکور را انجام خواهد داد .