تعريف :

انواع خودروهاي سنگين در بخش حمل كالا و مسافر (داخل شهري و بين شهري ) از قبيل انواع كاميون ، كاميونت ، كشنده ،

تريلر يا كمپرسي و اتاق بار ، يخچال ، كانتينر ، اتوبوس و ميني بوس، وانت و خودروهاي ون

مشتريان بالقوه :

اشخاص حقيقي و حقوقي دست اندركار حمل و نقل باسابقه و داراي تجربه به منظور نقل و انتقال كالا و مسافر در جاده هاي

داخلي ، ترانزيت ،شركتهاي حمل و نقل داخلي و بين المللي داراي مجوز از وزارت راه و ترابري ، شركتهاي پيمانكاري حمل و

نقل در صنايع و كارخانجات در مراكزخصوصي و دولتي مثل نفت گاز و پتروشيمي آهن فولاد مس قند و شكر، انواع مواد غذائي

خدمات شهري و شهرداريها، پخش دارو ، مسافربري، گردشگري