انواع خودرو های سواری برای کلیه متقاضیان واجد شرایط اعم از انفرادی ، سازمانی و گروهی و
 
انواع خودروهای سواری ساخت داخل برای متقاضیان سازمانی و گروهی مشتریان بالقوه
پزشکان ، وکلا ، تجار ، بازرگانان و افرادی که بر اساس درآمد ماهانه و مدارک مالی متقن توانایی پرداخت اقساط ماهانه بیش از 35 میلیون ریال را دارند .